İçinde

Brusella (Yavru Atma) Hastalığı

Brusellosis, brucella grubu bakterilerin oluşturduğu sığır, koyun, keçi ve domuz gibi evcil hayvanlarda yavru atmaya neden olan, hayvanlardan insanlara bulaşabilen (zoonoz) bu nedenle halk sağlığı yönünden önemli bir hastalıktır. Evcil hayvanlarda yavru atma hastalığı olarak bilinirken insanlarda Dalgalı humma, Malta humması, Akdeniz humması ve Bang hastalığı olarak da bilinir.

İhbarı mecburi ve tazminatlı bir hastalıktır.

Hastalık dünyanın her bölgesinde görülebilmekle birlikte İngiltere, Kuzey Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Avusturalya, Kanada ve Yeni Zelanda’da eradike edilmiştir.

Dünya İnsan Brucella İnsidansı

Etiyoloji

Brucella mikrorganizmaları Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz küçük kokobasiller tarzında aerobik ve mikroaerofilik özellikteki bakterilerdir. Altı türü bulunan Brucella mikrorganizmalarından insanlar için önem taşıyanları sırasıyla B.melitensis, B. suis ve B. Abortus’tur.

 • Brucella melitensis : Koyun ve keçilerde hastalık yapar. İnsanlara bulaşma özellikle besin yoluyla olmaktadır.
 • Brucella abortus : Öncelikle sığırları enfekte etmekle beraber bufalolar, develer, atlar ve insanları da enfekte eder.
 • Brucella suis : Başta domuzlar olmak üzere diğer tiplere göre konak yelpazesi daha geniş bir türdür.Etkenin 4 biyotipi bulunmaktadır.
 • Brucella ovis : Koçlarda epididimit enfeksiyonlarına neden olur. Diğer hayvan ve insanları enfekte etmezler.
 • Brucella canis : Köpekleri enfekte eder.
 • Brucella neotomae : Çöl farelerini enfekte eder.
 • Brucella ceti, Brucella pinnipedialis : Deniz memelilerinde enfeksiyona sebep olurlar.
 • Brucella microti : Kırmızı tilki ve tarla faresini enfekte eder.

Patogenez

 • Fakültatiftir.
 • Hücre içi patojendir.
 • Fagositik hücrelerde canlılığını sürdürebilir ve çoğalabilir.
 • Hücre içi yaşamda;

Makrofajlarda apopitozu inhibe ederek,

Fagolizozom füzyonunu önleyerek,

Hücre içi granüllerden toksik enzimlerin salınmasını engelleyerek,

Oksijene bağlı bakterisidal aktiviteyi önleyerek etki eder.

Klinik Semptomlar

 • Ateş
 • Yavru atma
 • Yaşama gücü düşük yavru doğumu veya ölü doğum
 • Titreme
 • Terleme
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Eklem ağrısı
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Halsizlik
 • Kuru öksürük

Etkene bağlı abortlar

Nörolojik, kardiyovasküler ve cilt belirtileri daha az görülür.Fakat brusellozise bağlı ölümlerin ana nedeni endokardittir.

Tanı

Tanı klinik bulgular ile beraber laboratuar bulguları değerlendirilerek yapılır. Yaygın olarak kan kültürleri kullanılır. Kan kültürleri hastanın ateşinin yüksek olduğu dönemde yapılmalıdır. Apse içeriği, kemik iliği, karaciğer biyopsisinden alınan kültürler de tanıda kullanılabilir.

Tanı için kullanılan Serolojik Yöntemler ise;

 1. Serum aglütinasyon testi
 2. Merkaptoetanol / Rivanol tüp aglütinasyon testi
 3. Rose bengal lam aglütinasyon testi
 4. Kompleman Birleşme Deneyi
 5. Coombs testi
 6. ELISA (Güvenilir ve hızlı)

Brucella mikroorganizmaları 60 °C’de 10 dakikada, %0,1 fenolde 15 dakikada tahrip olurlar.

Bulaşma

İnsanlarda etkenin bulaşması sindirim, solunum (inhalasyon), deri ve konjunktiva yolu ile olmaktadır.

İnfekte hayvanları uterus akıntıları, süt, atık yavru, fötal sıvı ve membranları ile plasentada bulunan etkenler ile meralar, gıda ve sular kontamine olabilir. Bu gıdaların yenilip içilmesi ile infeksiyon alınmış olur.

Güç doğum ve aşı uygulamaları esnasında  özellikle Veteriner Hekimler risk altındadır.

Hastalığın bulaştırılmasında infekte boğa ve koçlar da önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

Çiğ sütten yapılmış taze peynir, kaymak,krema ve tereyağı gibi süt ve süt ürünlerinden veya hasta hayvanların dalak ve karaciğer organlarının iyi pişirilmeden yenmesiyle de etken bulaşabilmektedir.

https://cahidesultan.net/2015/09/02/brusella-hastaligi-nedir-ve-tedavisi-nasil-olur/

Tedavi

Bruselloz tedavisinde intraselüler ortamda aktive gösteren antibiyotikler kullanılmalıdır.

Tek antibiyotik kullanımı önerilmez en az iki antibiyotiğin kombine kullanımı gerekmektedir.

Çiftlik hayvanları için tedavi tercih edilmez ve kesim veya imha yoluna gidilir.

Tedavi süresi uzundur ve kesin tedavi her zaman mümkün değildir.

Asıl amaç hastalığın kontrolünü sağlamaktır.

https://jaguzafarm.com/support/brucellosis-in-animals/

Koruma ve Kontrol

Hastalığın kontrolü ;

 • Hasta hayvanların tanımlanması (serolojik testler)
 • Çiftlik hayvanlarının düzenli aşılanması
 • Enfekte hayvanların sürülerden ayrılması varsa yavrularını emzirmesinin önlenmesi ve imhası

Koruma ;

 • Başlıca pastörize edilmemiş veya kaynatılmamış süt ve süt ürünlerinin içirilmemesi veya peynir, tereyağı vb ürünlerde bu sütlerin kullanılmaması
 • Kullanılan etlerin çok iyi pişirilmesine dikkat edilmesi
 • Halkın bu konuda bilinçlendirilmesi
 • Risk altında olan mezbaha çalışanları ve veteriner hekimlerin hijyen koşullarına dikkat etmesi ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Rapor

Ne düşünüyorsun?

161 noktalar
Oyla Aşağı oy
Teğmen

Gizem Çelebi tarafından yazılmıştır.

Hikaye OluşturucuÜyelik Yılı

1 MİLYON NEFRON

Corona ( Covid-19 ) Evcil hayvanlarımızdan bulaşırmı ?