İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İletişim Bilgileri

Adres: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampüsü, 34320
Avcılar/İSTANBUL
Telefon: +90 212 473 70 70
Faks: +90 212 473 72 41
E-posta: [email protected]
http://www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner/

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İletişim Bilgileri

Adres: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Görükle Kampüsü, 16059
Görükle/BURSA
Telefon: +90 224 294 08 01-02
Faks: +90 224 294 12 02
E-posta: [email protected]
http://veteriner.uludag.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Samsun

İletişim Bilgileri

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 55139, Kurupelit/SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19
Faks: +90 362 457 60 91
E-posta: [email protected]
http://veteriner.omu.edu.tr

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Konya

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Diyarbakır

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Elazığ

İletişim Bilgileri

Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fak-Burdur

İletişim Bilgileri

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Şanlıurfa

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Kırıkkale