İçinde

ÜzüntülüÜzüntülü

Kedilerde Aortik Tromboembolizm(ATE)

ATE: kalbin sol tarafından köken alan ve  pıhtının kan dolaşımına katılarak arka bacak arterine gitmesi sonucu oluşan ciddi bir bozukluktur.Tromboza neden olan pıhtı kalbin sol kulakçığından köken alır ve buradan aorta abdominalise geçerse her iki arka bacak etkilenir. Eğer aorta abdominalisten sonra tıkanmaya neden olursa yerleştiği bacakta semptomlar görülür.

ATE’nin  kedilerin büyük çoğunluğunda kardiyomiyopati(kalp kasına bağlı kalp yetersizliği) bulunur ancak kalp hastalığı olan kedinizde ne oranda tromboembolizm olabileceğini anlamak oldukça  güçtür ve arka bacaklar felç olmadan klinik belirtiler görülmez.

Klinik belirtiler; embolinin bir veya birden fazla bacakta olması,tam veya parsiyel olmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir.Hasta sahipleri kedilerinin yüksek bir yerden düştüğünü veya travmaya maruz kaldıklarını düşünebilir çünkü hastalık ani gelişir.ilk aşamada hayvan acı bir şekilde miyavlar,arka bacaklarının üzerine basamaz ve yerde sürükler. Bacaklarda kan akımı sekteye uğradığından soğuktur ve oksijen yetersizliğinden dolayı morarmıştır. Muayene sırasında femoral arterden nabız alınamaz ya da çok az alınır.Etkilenen bacağın tırnakları kesildiğinde kanamaz, bacaklar şişebilir ve ağrıya çok duyarlıdır, refleksler kaybolmuştur. Hayvanların çoğu dehidre ve hipovolemiktir.

Lab; kas nekrozuna bağlı olarak ALT ve AST değerleri artmıştır. Tromboemboli böbrek bölgesindeki aortada meydana gelmiş ise serum BUN ve kreatinin konsantrasyonları da artar.

Tanı; genellikle klinik bulgulara bakılarak yapılabilse de EKG, EKO ve radyografik gibi  yöntemlerle kesin  tanı koyulur.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH_7H0s7DjAhUIuaQKHTjTDO4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.marvistavet.com%2Ffeline-aortic-thromboembolism-fate.pml&psig=AOvVaw2k0arO3BOGLE9ZCfvL56C9&ust=1563055434463885

Prognoz: hastalIğın nüks etme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmalıyız.Yapılan çalışmalarda hastaların %50’sinin hayatta kaldığı belirlenmiştir.Tek bir bacakta fonksiyon kaybı  olanların hayatta kalma oranları iki bacakta olanlara göre daha fazladır.

Tedavi;Nedene yönelik tedavisini yapmak esastır. Trombüs oluşumunu engellemek,dokularda kan akımını sağlamak, ağrıyı kontrol altına almak ve var olan trombüsün çözülmesine yönelik bir tedavi uygulanır.Destekleyici tedavi vazgeçilmezdir(sıvı sağaltımı-vücut ısısı). Fizik tedavi kasların atrofisini engellemek için kullanılabilir.

Erken teşhiste cerrahi müdahale yapılarak tıkanıklık açılabilir eğer geç kalınmış bir vaka ise bacak ampute edilebilir.

Rapor

Ne düşünüyorsun?

ÜsTeğmen

Güley tarafından yazılmıştır.

Köpeklerde Tuvalet Eğitimi

Atlarda kas sistemi – II