İçinde

Toxocara Canis

İnsan Toxocara canis enfeksiyonları, tüm dünyada özellikle ılıman ve tropikal iklim bölgelerinde görülür. Hastalığın bulaşmasında köpekler rezervuardır. Köpek yavruları hem konjenital hem de anne sütünden enfekte olabildikleri için, aylarca her gün dışkıları ile çevreye çok sayıda yumurta atarlar. İnsan, T. canis için doğal bir konak olmadığından larvalar insan vücudunda olgunlaşamaz fakat iç organlara göç ederek yerleştiği yerde yabancı cisim etkisi oluşturur.

Toxocara canis yaşam döngüsü

1. Toxocara canis yaşam döngüsü normalde köpekleri içerir; insanlar sadece kazara enfekte olurlar. Birleşmemiş yumurtalar köpek dışkısına (kesin konakçı) geçirilir.

2. Ortamda yumurtalar embriyolaşır ve enfekte olur.

3. Yumurtalar bir köpek tarafından alındıktan sonra, bağırsak duvarına nüfuz eden larvaları yumurtadan çıkarır ve serbest bırakırlar.

4. Genç köpeklerde larvalar akciğerlerden ve bronş ağacından geçer; larvalar öksürür, yutulur ve olgunlaştıkları ince bağırsağa geri döner. Yetişkin kadın solucanları ince bağırsakta yumurta bırakır. Yaşlı köpekler aynı şekilde enfekte olsa da, larvaların dokularda ansik olma olasılığı daha yüksektir.

5. Encysted aşamaları dişi köpeklerde geç hamilelik sırasında yeniden aktif hale getirilir ve yavrulara transplasental veya transmutuvar yolla bulaşır.

6. Sonuç olarak, yetişkin kurtlar yavruların ince bağırsağında (önemli bir çevresel kontaminasyon kaynağı) kurulur.

7. T. canis ayrıca nakil konakçılarının yutulması yoluyla da bulaşabilir. Küçük memeliler (örn. Tavşan) tarafından yutulan yumurtalar, bağırsak duvarına nüfuz eden ve ansikledikleri çeşitli dokulara göç eden larvalara girer.

8. Yaşam döngüsü köpekler bu konakçıları yerken tamamlanır ve larvalar ince bağırsakta yumurtlayan yetişkin kurtlara dönüşür.

9-10. İnsanlar, kontamine toprak veya enfekte olmuş nakil konakçılarına enfektif yumurta yutmak suretiyle enfekte olmuş kazara konakçılardır. Yuttuktan sonra yumurtalar larvalara açılır.

11. Larvalar bağırsak duvarına nüfuz eder ve çeşitli dokulara (örneğin karaciğer, kalp, akciğerler, beyin, kas, gözler) dolaştırılır.

Toxocara canis ve Toxocara cati, köpek ve kedigillerin bağırsağına yerleşen en yaygın helmintlerdendir. Dişi parazit yaklaşık 10 cm. uzunluğundadır ve her gün yüzlerce embriyonlu yumurta üretmektedir. Dış ortama atılan embriyonlu yumurtalar toprakta 24 C’de 9‐11 gün içinde enfektif olurlar. Toxocara yumurtalarının topraktaki yoğunluğu, o bölge‐deki köpek sayısı ve bölgenin iklimsel özellikleriyle ilişkilidir.

Toxocariosis; genellikle T.canis, daha az sıklıkla da T.cati’nin enfektif yumurtalarının esas konak olmayan insanlarca ağız yoluyla alınmasıyla ortaya çıkan, özellikle çocuklarda görülen; hipereozinofili, hepatomegali, ateş, geçici pulmoner infiltrasyon ve hipergammaglobulinemi ile karakterize bir hastalıktır.

Enfektif yumurtalar insan tarafından ağızdan alındığında; bağırsakta serbest kalan larvalar bağırsak mukozasına invaze olup kan dolaşımına geçer. Akciğer döngüsünü tamamlayamadığı için dokularda kalır fakat erişkin dönemine ulaşamaz. İnsanda en önemli klinik sonuç, T.canis larvalarının uzamış migrasyonuna bağlı gelişen visceral larva migrans (VLM) ve oküler toxocariosisdir .

Toxocariosis bütün dünyada görülmekle birlikte, Özellikle çocuklar, köpek dışkısıyla kontamine olmuş toprakta bulunan embriyonlu yumurtaların kazara yutmasıyla enfekte olur. Çocuklar; toprak yeme alışkanlıkları, hijyene dikkat etmemeleri ve köpeklere daha sık temas etmeleri nedeniyle enfeksiyon açısından en riskli grubu oluşturmaktadırlar .

  • ETKEN BULUNMADAN ÖNCE BİRÇOK ÇOCUĞUN GÖZÜN ALINDI(ENÜKLASYO BULBİ)!

Rapor

Ne düşünüyorsun?

Teğmen

Tansu tarafından yazılmıştır.

Resim OluşturucuHikaye Oluşturucu

Türkiyede Et Üretiminin Durumu

Solunum Acillerinde Tedavi Basamakları